Srodki gasnicze ze szczegolnym uwzglednieniem rodzaju gasnic

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy przecież od innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma jeszcze czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, uzyskuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest odpowiednia w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest oraz do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie ostatnim dużo wydajne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno żyć traktowana na otwartych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kieruje się i w pomieszczeniach, w jakich że ona sprawić poparzenia znajdujących się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.