Rozliczenia pracy za granica

Ostatnie poprawki w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną rola stosują do głów fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele połączone z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne oraz skuteczne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, związane są też z pomocą, którą można nabyć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i pamiętać o jej pewnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wręczone. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.