Para wodna rysunek

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją tylko w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest zły ciężar właściwy także w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną stawia się do gaszenia pożarów, jakie potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy prawdopodobnie być wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w tych miejscach, co do których stanowi się pewność, że nie siedzą w nich ludzie. Z wskazówki na ogromne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić przykra dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.