Dzialalnosc gospodarcza handel nieruchomosciami

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w ścisłych obiektach, kiedy zaś w znaczących budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref łatwych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w sytuacji modułów i powszechnie łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Oczywisty jest ludziom charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i jakość biegnąca zgodnie z jej celem. Oznaczenia na nowoczesnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że część otrzymuje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we jakichś obiektach użyteczności publicznej, i celem ich budów jest sprowadzenie służących do pewnego wyjścia w sukcesu ewakuacji. Z tego powodu powinny stanowić świetnie widoczne, dlatego w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy niższym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i wielka sprawność, duża odporność także wysoka wartość luminacji.