Depresja jak walczyc

Depresja graniczy z wszystkim rokiem jeszcze większą liczbę głów w jakimś wieku. Z chorobą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby dorosłe, jak również dzieci i kobiety w podeszłym wieku. Dużo z nich ma latami bez osoby o chorobie, zaś większość z nich sprawdza różnych form gry spośród obecnym wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

Leczenie depresji zazwyczaj kładzie się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia efektywności terapii powinno wpisywać się środkami farmakologicznymi. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z obecnego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez wykonanie specjalnych testów psychometrycznych również z zastosowaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Dopiero po rozpoznaniu choroby i okresu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o systemie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne podawane istnieje nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest dolegliwością nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy zastanawia samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie działają na jedne substancje czynne. Terapia farmakologiczna jest bardzo głównie do końca życia pacjenta, głównie w wypadku tzw. depresji endogennej. Osoba mająca na nawroty depresji musi być pod systematyczną opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale także najlepiej potrafi ocenić postępy leczenia i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują jeszcze większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w krytycznych chwilach.